Bộ 5 ron silicon phi 58 gắn ngoài ống thủy tinh máy nước nóng

100.000