Bộ chuyển đổi hòa lưới có dự phòng Suntask 3KW

30.000.000