Bộ chuyển đổi hòa lưới có dự phòng Suntask 5KW

46.000.000