Bộ chuyển đổi hòa lưới Dass 34kW – Hàn Quốc

106.000.000