Điện trở đun nước thạch anh 2 KW – loại đút zoon 47mm

600.000