Điện trở TITANIUM Tích hợp điều chỉnh nhiệt độ 2KW x 220V

1.000.000