Hệ thống điện năng lượng hòa lưới 3KW Megasun – On grid

48.170.000