Hệ thống điện năng lượng hòa lưới 5KW Megasun – On grid

75.380.000