Máy NP Solar tấm phẳng chịu áp lực 1000 Lít

79.000.000  71.100.000