Máy NP Solar tấm phẳng chịu áp lực 1000 Lít

71.100.000