Máy NP Solar tấm phẳng chịu áp lực 300 Lít

25.200.000