Máy NP Solar tấm phẳng chịu áp lực 400 Lít

30.600.000