Máy NP Solar tấm phẳng chịu áp lực 500 Lít

44.000.000  39.600.000