Máy NP Solar tấm phẳng không chịu áp lực 1000 Lít

62.000.000  55.800.000