Máy NP Solar tấm phẳng không chịu áp lực 1000 Lít

55.800.000