Máy NP Solar tấm phẳng không chịu áp lực 200 Lít

14.000.000  12.600.000