Máy NP Solar tấm phẳng không chịu áp lực 200 Lít

12.600.000