Máy NP Solar tấm phẳng không chịu áp lực 300 Lít

18.900.000