Máy NP Solar tấm phẳng không chịu áp lực 300 Lít

21.000.000  18.900.000