Máy NP Solar tấm phẳng không chịu áp lực 400 Lít

24.300.000