Máy NP Solar tấm phẳng không chịu áp lực 500 Lít

35.000.000  31.500.000