Máy NP Solar tấm phẳng không chịu áp lực 500 Lít

31.500.000