Máy nước nóng tách rời NP Solar 150 lít chịu áp

22.500.000