Tấm phẳng thu nhiệt nước nóng NP Solar 2000x1000mm

5.800.000