Tấm phẳng thu nhiệt nước nóng NP Solar 2000x1250mm

6.800.000