Tấm thu ống chân không lõi đồng – chịu áp – NP-1820-VCC

13.000.000