Thanh Cảm Biến Điều Chỉnh Nhiệt Độ 2KW x 220V

200.000