Hệ nước nóng công nghiệp 1000 lít – loại ống chân không

30.600.000