Hệ nước nóng công nghiệp 500 lít – loại ống chân không

15.300.000